Konstituirano novogradiško Gradsko vijeće, evo tko su članovi…

foto: DEMOS MEDIA A.Brađašević

Danas je konstituirano Gradsko vijeće Nove Gradiške. Sukladno zakonskim odredbama umjesto gradonačelnika Vinka Grgića i njegovog zamjenika Borislava Vidošića u Vijeće su ušle: Marija Bradašić Mikolčević i Sara Šeper, a ostali članovi Vijeća sa Liste nezavisnog kandidata Vinka Grgića: Dinka Matijević, Marijan Radić, Vlatko Greiner, Marijana Škara Ivković, Zoran Gazibarić, Jelena Kovre i Matej Zboril. Ta lista ukupno je osvojila 9 vijećničkih mjesta. U opoziciji u Vijeću su: HDZ sa svojim članovima: Davorinom Slišurićem, Ljiljanom Ptačnik, Marijom Mihaljević i Tomislav Bećirević, te SDP sa članovima: Ljepšom Rakas Vujčić i Franjom Kikićem. Za predsjednicu Gradskog vijeća u ovom novom mandatu je izabrana Dinka Matijević, a njeni zamjenici su: Marijan Radić i Tomislav Bećirević. Evo pogledajte kakva je bila atmosfera na ovom događaju koji u političkom smislu ima i povijesno značenje za Novu Gradišku.

Poslušajte što je neposredno nakon konstituirajuće sjednice rekla novoizabrana predsjednica Gradsko vijeća NG Dinka Matijević.

DEMOS MEDIA M.Strinavić i A.Brađašević