Konstituirano Općinsko vijeće Nove Kapele

foto: A.Brađašević DEMOS MEDIA

Večeras je konstituirano Općinsko vijeće Nove Kapele. Sukladno zakonskim propisima i postignutim rezultatima na izborima, načelnik općine je Ivan Šmit, a sa njegove Nezavisne liste u Vijeće su ušli slijedeći kandidati: Boris Bogdanović, Vesna Jergović, Zlatko Didović, Vinko Škvorić, Luka Đikić, Antun Pišonić, Ivica Šebelić, Maks Pavlović i Rok Pišonić, sa Liste HDZ-a u Vijeću su: Branko Cindrić, Damir Ocvirek i Mato Pejaković, a sa Liste Domovinskog pokreta Hrvoje Wdovjak. Za predsjednicu Vijeća izabrana je Vesna Jergović a njen zamjenik je Branko Cindrić.

DEMOS MEDIA A.Brađašević