Sveučilište Rijeka napravilo velik korak prema rodnoj neutralnosti i ravnopravnosti. Evo o čemu se radi

foto: pexels

Podržana je uporaba rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji, uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblika. Javlja NOVI LIST

Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici podržao uporabu rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblika.

U sklopu provedbe Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. osnovano je i Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici.

Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će Sveučilište i njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka tijela, projektne timove, različita povjerenstva i druga radna tijela te na taj način osiguravati bogatstvo i raznolikost perspektiva, talenata i vještina. Usvojena je i odluka o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će Sveučilište i njegove sastavnice pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na način da podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu. Više na LINKU

DEMOS MEDIA