STUDIO B /PROVEDBA PROJEKTA „RU:TOPIA – RAZVOJ ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH“

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ početkom siječnja započela je provedbu projekta “RU:TOPIA – RAZVOJ ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH”, jednogodišnji projekt usmjeren osnaživanju mladih iz ruralnog područja i podizanju kvalitete njihova života. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. prosinca 2022. Ciljana skupina projekta je 100 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju nekoliko podgrupa (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i društvenim preprekama). Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života.

Tijekom cijelog trajanja projekta održava se aktivnost „Informativka“. Cilj aktivnosti je savjetovati mlade, informirati ih o trenutnim politikama za mlade, mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja. Aktivnost se provodi jednom tjedno, a do sada su održana dva predavanja i preko 60 individualnih informiranja te smo okupili ukupno 29 sudionika_ica. Aktivnost se, osim u prostoru Udruge, održava i online.

U veljači je otvoren klub za mlade “Sunčana strana ulice“. Do sada je provedeno nekoliko radionica obrade fotografija i videozapisa, filmskih večeri, radionice šminkanja, večeri društvenih igara te praćenja raznih sportskih događanja. Također, na inicijativu mladih, održana je akcija prikupljanja plastičnih čepova koji su predani Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški. Isto tako, u sklopu kluba je moguće besplatno korištenje interneta i printera. Aktivnost se provodi jednom tjedno na volonterskoj osnovi. Do sada je održano 18 susreta na kojima smo okupili ukupno 22 korisnika_ica.

Tijekom veljače i ožujka je provedena aktivnost “Osnaži sebe, osnaži druge” na kojoj je 20 korisnika_ica steklo znanja o mogućnostima sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika te su osnaženi u svrhu aktivnog sudjelovanja i ulogu ambasadora u poticanju svojih vršnjaka za aktivno sudjelovanje i građansku participaciju. Kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnici_ice su upoznati s procesom strukturiranog dijaloga koji se koristi u kreiranju javnih politika, procesom EU dijaloga za mlade, izradom SWOT analize, postavljanjem SMART ciljeva te radom s mladima na lokalnoj razini itd.

Nakon provedene evaluacije vidljivo je da je aktivnost ocijenjena ocjenom 4.88 od 5! Čistom peticom je ocijenjena organizacija aktivnosti, ukupan dojam o radionici, izvedba tima, atmosfera grupe. Kao najvažnije ishode učenja, sudionici_ice izdvajaju SWOT i SMART analizu, strukturirani dijalog, mogućnost utjecanja na poboljšanje života mladih i uključenje u rad Udruge.

MS/DM