Općina Vrbje raspisala Javni poziv unutar „Programa mjera za poticanje

rješavanja stambenog pitanja“ za 2022. godinu

Općinsko vijeće Općine Vrbje raspisalo je Javni poziv u sklopu „Programa mjera za
poticanje rješavanja stambenog pitanja“ usmjeren mladim osobama.
Cilj ovog Programa je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na područje
općine Vrbje, a sve u svrhu demografske revitalizacije koji će se ostvariti kroz provedbu
dvije mjere: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na
području općine Vrbje i financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt).
Ukupan iznos osiguran za provedbu Programa u proračunu za ovu godinu iznosi
450.000,00 kn, dok je maksimalan iznos koji će se isplatiti po pojedinom korisniku
30.000,00 kn.
Detaljni uvjeti prijave na poziv, kao i potrebna dokumentacija dostupni su u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Vrbje, te na internetskoj poveznici Javni poziv.
U ovim izazovnim vremenima Općina se trudi povećati kvalitetu života svojih stanovnika i
osigurati visoku razinu pružanja socijalnih usluga i transfera, od podizanja iznosa za
sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić preko povećanja jednokratnih naknada za
novorođenu djecu, do nabave udžbenika za školsku djecu itd. Provedba Programa mjera
za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade je jasan pokazatelj programskog
okvira vodstva Općine, koje iz godine u godinu provođenjem različitih modela
socijalnih politika, djeluje u smjeru demografske revitalizacije ruralnih područja i
predstavlja još jedan vrijedan potez u smjeru brige lokalne samouprave za svoje
stanovništvo.
Ovim programom Općina Vrbje djeluje u skladu s pozitivnim trendovima na području
javnih politika za mlade temeljenih na relevantnim istraživanjima koja su upravo isticala
rješavanje stambenog pitanja kao jedno od većih teškoća s kojima se mlade obitelji
suočavaju. Program se temelji i na najrecentijem ispitivanju potreba mladih s područja
općine provedenom u sklopu izrade Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje.