U kojoj valuti ćete platiti račune za režije za prosinac, izdane u siječnju?

Prvoga dana 2023. godine euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. Kunama će se moći plaćati (samo gotovinom) do 14. siječnja. Pripreme za uvođenje eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine idu bez ikakvih problema i prema planu, istaknuto je ovoga tjedna na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura. 

Građani su već dobrim dijelom upoznati s onim što ih očekuje od 1. siječnja, no naše je čitatelje zanimalo što će biti s računima za režije za prosinac, a koji im stižu u siječnju.

Računi za potrošnju u prosincu bit će izdani u siječnju 2023. i bit će iskazani u eurima, navodi HUB.

Za sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćaju ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banka će postupati na ovaj način do 1.7.2023. godine, navode u HUB-u.

Ključno je naglasiti, podsjećaju, da od 5.9. do 31.12.2022. traje dvojno iskazivanje cijena. To znači da će konačan iznos računa biti i u kunama i u eurima uz prikaz fiksnog tečaja konverzije, piše N1.

No, izuzetak od toga su:

vrijednost iskazana za unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge (prepaid bonovi)
vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene
vrijednost iskazana na karticama za javne telefonske govornice
vrijednost otisnuta na ambalaži SIM kartice