ODRŽANA 18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE…

ODRŽANA 18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE…

Slavonski Brod,18. Rujna 2023 . Usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice, pod predsjedanjem Pere Ćosića, s radom je započela 19. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Utvrđeno je da sjednici nazoče 32 vijećnika što je dovoljan broj za rad sjednice.

U Sklopu današnje sjednice vijećnik Goran Knežević svoj je mandat stavio u mirovanje, a umijesto njega imenovana je Slavica Nikšić koja je ujedno danas položila i svečanu prisegu za obnašanje vijećnike dužnosti.

Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom pod kojim su vijećnici postavljali aktualna pitanja iz djelokruga Brodsko-posavske županije; što će Županija poduzeti po pitanju odluke Upravnog vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Nova Gradiška, koji su poslovi iz djelokruga Stručne službe Županijske skupštine i župana BPŽ, što je s povećanjem plaća zaposlenika Županije za mjesec srpanj 2023. godine (Marijić); da li je Županija spremna preuzeti odgovornost za najezdu čagljeva koji ulaze u naselja (Marunica); dokle se stiglo s realizacijom EU projekta “Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo” za koji je na prvoj ovogodišnjoj sjednici Županijske skupštine donesena Odluka o kupnji građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni “Bjeliš” (Katalinić);što je poduzeto i u kojoj je fazi tijek sanacije šteta na području Brodsko-posavske županije uzrokovane olujnim nevremenom u srpnju 2023. godine (Vuković); u kojoj fazi su pregovori s Hrvatskim autocestama vezani uz otvaranje novih izlaza na autocestu na području općine Oriovac, Staro Petrovo Selo i Donjih Andrijevaca te kada se može očekivati sanacija kolničkog traka autoceste na području Brodsko-posavske županije (Balen); što je učinjeno po pitanju prijevoza učenika OŠ “Mato Lovrak” koji žive na području škole na udaljenosti manjoj od propisane za osigurani prijevoz (Ribarić-Marjanović); kako Brodsko-posavska županija stoji po pitanju pojave afričke svinjsek kuge, koliki je broj potvrđenih slučaja zaraze, koliki je broj životinja do sada eutanaziran, koje mjere Županija provodi po tom pitanju (Vidaković).

Na pojedina pitanja vijećnika odgovore su davali župan Danijel Marušić i resorni pročelnici, dok će na neka pitanja vijećnicima biti odgovoreno pisanim putem. *Pitanja i odgovore možete u cijelosti preslušati u snimci Sjednice kao prilogu teksta na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije.

U sklopu današnje Sjednice u sklopu prve točke Dnevnog reda nakon Aktualnog sata vijećnici su potvrdili Odluku o imenovanju Suzane Bilić-Vardić na mjesto ravnateljice Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje.

U nastavku današnje Sjednice usvojene su i slijedeće točke:

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine s Prijedlogom polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna

4. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini

5. Izvješće o provedbi Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, za 2022. godinu

6. Prijedlog Programa o izmjeni Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godini

7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

9. Prijedlog mišljenja na Nacrt Odluke o donošenju mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza

10. a)Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu zajedničkog sustava automatizacije i upravljanja tehničkim sustavima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine za potrebe Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

b) Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Zamjena tri rashladnika vode za potrebe Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

c) Davanje suglasnosti Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za preuzimanje obveze za nabavu dugotrajne imovine: Radovi na uređenju prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod sukladno aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, Komponenta 5-Zdravstvo, Mjera C5.1. R4-II

11. Prijedlog Odluka o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo škola:

a) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Antun Matija Relković“, Bebrina (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

b) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Matija Gubec“, Cernik (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

c) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Donji Andrijevci (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

d) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Vjekoslav Klaić“, Garčin (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

e) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ljudevit Gaj“, Lužani (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

f) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ljudevita Gaja, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

g) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Mato Lovrak“, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

h) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Okučani“, Okučani (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

i) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Stjepan Radić“, Oprisavci (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

j) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

k) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ivan Filipović“, Velika Kopanica (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

l) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

m) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Elektrotehničke i ekonomske škole, Nova Gradiška (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

n) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

o) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Srednje škole Matije Antuna Relkovića, Slavonski Brod (vrijednost solarne fotonaponske elektrane)

p) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo (vrijednost inventer klime)

q) Prijedlog Odluke o prijenosu ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u vlasništvo Industrijsko-obrtničke škole, Slavonski Brod (vrijednost inventer klime)

1.12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Medicinske škole Slavonski Brod za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi opreme za izvođenje programa obrazovanja i osposobljavanja.