banija ili banovina

12. siječnja 2021.

Povjesničar, lingvist i stručnjak za politička i vjerska pitanja: Banovina je pokušaj “pohrvaćivanja” nečega vezanog za Srbe; Košić sramoti Sisak i Katoličku crkvu…

Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom danu govorio je o političkom odabiru izraza Banovina nad izrazom Banija, koji je do rata bio jedini naziv za tu regiju, […]