CESI inicijative

5. svibnja 2021.

O programu prevencije rodno uvjetovanog nasilja u školskom kontekstu

CESI provodi edukacijski program u trajanju od 16 školskih sati razvijen je kao dio međunarodnog projekta ERASE GBV kojeg financira program Europske unije za prava, jednakost […]