cigar

2. rujna 2021.

Pravila ponašanja uživatelja cigara – cigar etiquette…

Danas na internetu, ali i okolici u kojoj živimo nailazimo na svakojaka luda, nekima neprihvatljiva, a ponekad i divlja ponašanja te norme društva, no još uvijek […]