dokumentacija

21. listopada 2020.

Ured predsjednika objavio kompletnu prepisku s Povjerenstvom za sukob interesa…

Ured predsjednika Republike Hrvatske objavio je kompletnu korespondenciju, kao i dostavljenu dokumentaciju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa vezanu uz boravak Predsjednika Republike Hrvatske u Republici […]