franak

3. veljače 2021.

Ustavni sud odbacio tužbe banaka za kredite u švicarskim francima…

Ustavni sud odbio je i odbacio ustavne tužbe sedam hrvatskih banaka podnesene protiv presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda u kolektivnom sporu koji […]