Jean Michel Nicolier

18. studenoga 2022.

Jean-Michel Nicolier, vukovarski heroj koji nije htio otići…

Nakon pada Vukovara, srpske snage su ušle u bolnicu i odvele ranjenike i bolesnike zajedno s medicinskim osobljem i civilima u noći 20. na 21. studeni […]