manjine novac

15. travnja 2021.

Za 88 udruga i ustanove raspoređen iznos od 47.594.500 kuna

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i provođenje mjera zaštite od epidemije bolesti COVID-19, a na temelju članka 11. Poslovnika o radu Savjeta za nacionalne manjine, […]