Međunarodni dan priznanja RH

15. siječnja 2021.

Na današnji dan 15.01.1992. godine počela je budućnost…

Sjećanja na taj 15. siječnja 1992. mnogima su i danas živa, do detalja bistra i obojena jakim emocijama – dan kad je svijet eksplicitno priznao i […]