Menčečani

4. veljače 2021.

Ogromne rupe otvaraju se na području Banovine, već ih je 88…

Novi potresi na području Banovine povećali su broj rupa u zemlji, trenutačno ih je više od 88. Posebno je zabrinjavajuće stanje u Mečenčanima. Otvorena je opcija […]