nacionalna koncesija

2. svibnja 2021.

N1 želi nacionalnu koncesiju, Agencija nema u planu dodjeljivati ove godine nove koncesije …

Poruka AEM-a jest, da će biti propitana koncentracija NOVE TV i njihova kanala Doma TV, kao prepreka za dodjelu koncesija zbog nedopuštene koncentracije, spram sadašnjih zakona […]