nastava za maturante

13. svibnja 2021.

Preporuka ministra obrazovanja o organizaciji nastave za maturante

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs preporučio je ravnateljima srednjih škola da 24. i 25. svibnja za sve one maturante kojima nije potrebna provjera znanja nastavu organiziraju online […]