pravo glasa

11. kolovoza 2020.

11. kolovoza 1945. – Žene u bivšoj državi dobile pravo glasa …

Hrvatske žene pravo glasa dobile su odmah poslije Drugoga svjetskog rata, zajedno sa ženama svih ostalih naroda nove socijalističke Jugoslavije, 11. kolovoza 1945. Nedugo zatim imale […]