PTSP i obitelj

15. listopada 2020.

Nevidljive rane rata 3. dio

U zadnjem tekstu otvoreno je pitanje stigmatizacije kao jednog od važnog faktora dodatnog traumatiziranja hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a koje ne bi smjelo biti zanemareno jer […]
23. listopada 2020.

Nevidljive rane rata 4.dio…

Psihička dijagnoza postraumatskog stresnog poremećaja godinama je u javnosti podcijenjena, iako je riječ o ozbiljnom poremećaju koji zahvaća cijele obitelji te određuje i živote onih koji […]