razminiranje šuma u RH

17. svibnja 2021.

50 milijuna kuna za razminiranje šuma i šumskog zemljišta u 2021. godine

Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta za 2021. godinu, kojim je predviđeno za razminiranje utrošiti 50 milijuna kuna, potpisan je početkom svibnja između […]