standarg građana

5. srpnja 2020.

Kako živimo nakon 7 godina u EU? Bogate članice jednako su nam daleko, tranzicijske nas prestižu…

Iza podataka o rastu BDP-a, smanjenju deficita i javnog duga, ostaje činjenica da građanin Hrvatske s prosječnom plaćom koja je dosegnula 900 eura plaća hranu tek […]