zakon o civilnim žrtvama rata rasprava

9. lipnja 2021.

Zašto je važan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata?

„To je dug države i društva prema nevinim žrtvama Domovinskog rata, odgovor na potrebu i obavezu rješavanja još uvijek neriješenih pitanja iz Domovinskog rata, kao i […]