žIVOT NA ZAŠTIĆENOM RAČUNU

22. lipnja 2021.

Gospodarski i demografski mač nad Hrvatskom – život na zaštićenom računu 2.dio

Današnja prezaduženost kao i svaka pojava ili priča ima svoje korijene, svoje uzroke i posljedice. Nekada se o prezaduženosti govorilo samo na razini poduzetnika, no pojavom […]
24. lipnja 2021.

Gospodarski i demografski mač nad Hrvatskom – život na zaštićenom računu 3. dio

U Hrvatskoj se siromaštvo smanjuje, ali je i dalje iznad prosjeka Europske unije. Činjenica da je Hrvatska još više zaostala za uspješnijim usporedivim gospodarstvima u srednjoj […]
27. lipnja 2021.

Gospodarski i demografski mač nad Hrvatskom – život na zaštićenom računu 4.dio

Pitanje prezaduženosti pojedinca ili obitelji predstavlja veliki uteg za gospodarstvo Hrvatske. Prezaduženost sama po sebi nije nikakva specifičnost Hrvatske, no kada se sa istom dobro ne […]